Shrewish Arsenic - My Heart

Lugn före stormen

När man har släktingar i finland så får man göra en bra sak och det är att hinna åkan till dom en sommar och det är skönt att göra det för man vet att det är fint där dom bor. Det har ju blivit så att ens mamma och pappa har gjort i ordning ett hus där och det är så fint att man är glad för deras skulle men man har fått veta att det är så att man kan få låna det närdom inte är där och detta har gjort att man vill åka till det lugnaste ställe man känner eftersom man trivdes där när man var liten. En ska är säker är att man kommer inte vara sysslolös och det kan vet man så väl.